Verksamhet 2015 -2016

Olof von Dalinsällskapet

Verksamhetsberättelse 2015 – 2016

Sällskapets tjugonde ordinarie årsmöte ägde rum den 29 augusti 2015 i Vinberg. På Prästgårdsön markerades jubileet med trumpetfanfarer då lusthusets nymålade och dekorerade interiör visades. I församlingshemmet gav sedan ordföranden Hans Bergfast återblickar i ord och bild med rubriken Tjugo år i Olof von Dalins sällskap.

 Styrelsen har under året bestått av Hans Bergfast, ordförande; Ingemar Carlsson, vice
ordförande; Alf Bengtsson, skattmästare; Elisabeth Andrén, sekreterare; Staffan Orrdal,
Nils-Gustaf Nilsson och Margareta Brogren. Den har haft fyra protokollförda sammanträden och många arbetsmöten, e-postkontakter och telefonsamtal.

Sällskapets ekonomi framgår av skattmästarens och revisorernas rapporter, som presenteras
vid årsmötet. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut ca 110.

Vid Halländsk bokmässa på Komedianten i Varberg den 30 november deltog sällskapet med bokbord och affischutställning.

Flera privata sällskap och en grupp från Ekomuseum Nedre Ätradalen har fått guidade turer bland Dalinminnena med besök i lusthuset.

Samarbetet med Vinberg-Ljungby församling har varit utmärkt, och kyrkkaffet i maj, i år på själva pingstdagen, är nu en tradition.

Utvecklingen av det Dalinska lusthuset har tagit ett nytt steg framåt. Den planerade utställningen om Olof von Dalin har färdigställts och finns nu på plats. I sex tavlor med texter och 1700-talsbilder sammanfattas Dalins liv och verk. Styrelsen har samarbetat med redaktör Eva Bergengren, som har redigerat texter och bilder och gjort den grafiska utformningen.

Utställningen visades för första gången vid vandringen i Dalins fotspår, som ägde rum den 6 juli. Ingemar Carlsson, Hans Bergfast och Nils-Gustaf Nilsson medverkade. Eva Bergengren gjorde vid tillfället ett kort videoreportage som kan ses på internet, t.ex. genom sällskapets hemsida.

Sällskapet deltog i Ekomuseets dagar 6 – 7 augusti genom att visa lusthuset och dess utställning och erbjuda guidning för över 80 besökande.

Ingemar Carlsson har tillsammans med James Massengale och Gun Carlsson arbetat vidare med den omfattande uppgiften att i Svenska Vitterhetssamfundets regi ge ut en vetenskaplig utgåva av Dalins författarskap. De har avslutat första bandet med Dalins poesi, som kommer att publiceras inom kort.

Vid årets skolavslutning har ett antal duktiga elever vid Falkenbergs Gymnasieskola fått var sitt exemplar av sällskapets utgåva av Sagan om Hästen.

Styrelsen vill varmt tacka de fonder och stiftelser som gett möjlighet till utvecklingen av Dalinminnena i Vinberg, men också andra organisationer, företag och enskilda som på olika sätt har stött, samarbetat med och visat intresse för Olof von Dalinsällskapet under året.

Vinberg i augusti 2016

 Styrelsen