Bildgalleri

Styrelsen studerar Dalindokument på Riksarkivet - Arne Remgård, Sten Göran Lundmark, Hans Bergfast, Ingemar Carlsson

Styrelsen studerar Dalindokument på Riksarkivet – Arne Remgård, Sten Göran Lundmark, Hans Bergfast, Ingemar Carlsson

Vår monter på bokmässan 2003

Vår monter på bokmässan 2003 presenterar ”Olof von Dalin som tecknare”

Ingemar Carlsson och Stig J Hedén presenterar Sällskapets utgåva av Sagan om Hästen på teckningsmuseet i Laholm 2008

Ingemar Carlsson och Stig J Hedén presenterar Sällskapets utgåva av Sagan om Hästen på teckningsmuseet i Laholm . 2008

Martin Bagge, Sture Allén, Sverker Göransson, Barbro Ståhle Sjönell, Ingemar Carlsson. Dalinseminarium på Högskolan i Halmstad 2008. Dalinseminariet på Högskolan i Halmstad  2008 – expertpanelen Martin Bagge, Sture Allén, Sverker Göransson, Barbro Ståhle Sjönell, Ingemar Carlsson.

Skattmästaren planterar lind på Prästgårdsön

Skattmästaren planterar lind på Prästgårdsön

Kyrkkaffe vid Lusthuset på Prästgårdsön 4 maj 2014

Kyrkkaffe vid Lusthuset på Prästgårdsön i maj 2014

 

Hallands Författarsällskap sammanträder i Vinberg 31 maj 2014. Ordföranden Anna-Pia Åhslund läser ur Sagan om Hästen vid Dalins minnessten. Till vänster Olof von Dalinsällskapets ordförande Hans Bergfast.