Medlemsnytt: Årsmötet 27 augusti

Vid Olof von Dalinsällskapets årsmöte den 27 augusti lämnade Alf Bengtsson sin plats i styrelsen. Alf är en av initiativtagarna till sällskapet och har ända sedan grundandet varit dess skattmästare. För det kommande verksamhetsåret går Mats Bengtsson in i styrelsen och tar över Alfs uppgifter. Styrelsen är annars oförändrad:

Ordförande: Hans Bergfast
Vice ordförande : Ingemar Carlsson
Sekreterare: Elisabeth Andrén
Skattmästare: Mats Bengtsson
Nils-Gustaf Nilsson
Staffan Orrdal
Margareta Brogren