Medlemsnytt: Vårens nyhetsbrev är utsänt

Vårens medlemsbrev från Olof von Dalinsällskapet är utskickat och alla medlemmar bör ha fått det antingen med post eller e-post. Om du är medlem och saknar medlemsbrev ber vi dig kontakta sekreteraren på olof@vondalin.se eller telefon 0706700551. Sällskapet har fått några inbetalningar som saknar avsändarens adress.  Nästa medlemsbrev kommer i augusti.