Som medlem bör du ha fått post inför årsmötet 24 augusti

I veckan har Olof von Dalinsällskapet  skickat ut brev till medlemmar, antingen som brev eller e-post. Om du är medlem och inte har fått något meddelande från oss så ber vi dig ta kontakt. Vi kan ha fel adress eller ha gjort något misstag. Skulle du tvärtom få ett meddelande som du inte vill ha, så är vi också tacksamma för ett e-postmeddelande, så att det inte upprepas.

Adressen är olof@vondalin.se.

Elisabeth Andrén
sekreterare