Hem

Välkommen till Olof von Dalinsällskapet! 

Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter. Hans karriär var märklig, och som journalist, författare, historiker och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra dagar. Här på hemsidan finns information om hans liv, karriär, mångsidiga författarskap och talanger som tecknare liksom smakprov på hans diktning och teckningar.

Här presenteras också Olof von Dalinsällskapet, som sedan 1995 verkar för att göra Dalin mer känd och underlätta för dem som vill veta mer om honom. I Vinberg, byn i Halland där Dalin föddes, finns minnen av honom och hans familj som sällskapet vårdar och visar för besökande.

Att ge ut böcker om Dalin och skrifter av Dalin är en angelägen uppgift. Svenska Vitterhetssamfundet har hand om den vetenskapliga utgivningen av Dalins skrifter, medan Olof von Dalinsällskapets egen utgivning är mer populärvetenskaplig med illustrerade böcker som lyfter fram olika sidor hos Dalin. 

För elever och studenter har Olof von Dalinsällskapet ställt samman praktiska studietips med litteraturhänvisningar och länkar. Skicka gärna in frågor eller önskemål om vad som borde finnas på hemsidan till olof@vondalin.se!

sigill_rod


Olof von Dalinsällskapet, Hjortvägen 30 I, 311 41 FALKENBERG,
e-post olof@vondalin.se
Bankgirokonto: 5677-0886. SWISH  123 664 74 08
Webmoster: Elisabeth Andrén