Svenska Vitterhetssamfundets Dalinutgåva

Vetenskapligt granskade texter

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening som får stöd från fonder och stiftelser för att ge ut vetenskapligt granskade upplagor av svenska klassiker. Sådana pålitliga texter med rikliga kommentarer är en förutsättning för litteraturforskningen. Det är därför mycket glädjande att Samfundet nu ger ut Olof von Dalins samlade skrifter, särskilt som hans texter tidigare har varit mycket svåra att överblicka, med många ändringar och olika versioner. Det första verket man gav ut var Then Swänska Argus  (1910 – 1919) med närmare 900 sidor text och en utförlig kommentar. Utgivare var språkforskaren Bengt Hesselman och litteraturvetaren och Dalinexperten Martin Lamm. De tre banden kom ut i nytryck 1994 och är tillgängliga i digital form på Litteraturbanken. År 2008, lagom till 300-årsjubileet av Olof von Dalins födelse gav Samfundet ut första bandet i en ny serie, Samlade skrifter av Olof von Dalin. Nyckelpersonen i arbetet är Ingemar Carlsson, som har forskat i bibliotek och arkiv och samlat det material som krävs för en textkritisk utgåva. Seriens redaktion består av Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söderlund och utgivare är Ingemar Carlsson, James Massengale i allt som har musikalisk anknytning, och Gun Carlsson. Hittills har följande delar publicerats. (Deras numrering har med genren att göra, inte med tillkomst- eller utgivningsår.)

III  Dramatik Text (2008) Här finns komedin Den Afwundsiuke  och tragedin Brynilda samt ett par herdespel och andra mindre stycken.

IV Dramatik. Kommentar (2009)

I:1, II:1 Swenska Friheten . Text och kommentar (2010)

VII Brev, skrivelser mm. (2013). Denna del är publicerad även på Litteraturbanken.

        I januari 2018 utkom det första bandet av Dalins omfattande poetiska arbeten, Poesi  Text. Utgivningen fortsätter.

SVS smalare