Bildgalleri

2017 fick Halmstads slott ett Dalinporträtt

2017 fick Halmstads slott ett Dalinporträtt

Mingel i salongen

Mingel i salongen

James Massengale, Barbro Ståhle Sjönell och Ingemar Carlsson framför Dalinproträttet på Halmstads slott.

James Massengale, Barbro Ståhle Sjönell och Ingemar Carlsson framför Dalinproträttet på Halmstads slott.

Landshövdingen hälsar på professor James Massengale

Landshövdingen hälsar på professor James Massengale, nybliven hedersledamot.

Årsmöte 2017 i Kronsalen, Halmstad slott. Deltagarna samlas

Årsmöte 2017 i Kronsalen, Halmstad slott. Deltagarna samlas

Styrelsen konstituerar sig på stående fot

Styrelsen konstituerar sig på stående fot. Synliga är Margareta Brogren, Elisabeth Andrén, Hans Bergfast och nyvalde skattmästaren Staffan Gustafsson.

Styrelsen studerar Dalindokument på Riksarkivet - Arne Remgård, Sten Göran Lundmark, Hans Bergfast, Ingemar Carlsson

Styrelsen studerar Dalindokument på Riksarkivet – Arne Remgård, Sten Göran Lundmark, Hans Bergfast, Ingemar Carlsson.

Vår monter på bokmässan 2003

Vår monter på bokmässan 2003 presenterar ”Olof von Dalin som tecknare”

Ingemar Carlsson och Stig J Hedén presenterar Sällskapets utgåva av Sagan om Hästen på teckningsmuseet i Laholm 2008

Ingemar Carlsson och Stig J Hedén presenterar Sällskapets utgåva av Sagan om Hästen på teckningsmuseet i Laholm . 2008

Martin Bagge, Sture Allén, Sverker Göransson, Barbro Ståhle Sjönell, Ingemar Carlsson. Dalinseminarium på Högskolan i Halmstad 2008. Dalinseminariet på Högskolan i Halmstad  2008 – expertpanelen Martin Bagge, Sture Allén, Sverker Göransson, Barbro Ståhle Sjönell, Ingemar Carlsson.

Ingemar Carlsson med nuvarande ordföranden Hans Bergfast

Ingemar Carlsson med nuvarande ordföranden Hans Bergfast. Bokmässan i Göteborg 2008

Skattmästaren planterar lind på Prästgårdsön

Skattmästaren planterar lind på Prästgårdsön

 

Hallands Författarsällskap sammanträder i Vinberg 31 maj 2014. Ordföranden Anna-Pia Åhslund läser ur Sagan om Hästen vid Dalins minnessten. Till vänster Olof von Dalinsällskapets ordförande Hans Bergfast.