Muntlig presentation i skolan

Hur du kan liva upp en muntlig klassrumspresentation om Olof von Dalin

Vi hoppas att du inte tänker börja så här: Jag ska/har valt att prata om Olof von Dalin. Han föddes år … Dina klasskamrater kommer att somna. Nej, du ska göra dem nyfikna!argus1

1. Du tänker i ditt föredrag berätta om Dalins tidskrift Then Swänska Argus (uttalas ”Den svenska …)  Ta då ett stort, vitt pappersark,  ungefär A3,.Skriv ”Argus” på nedre, högra fjärdedelen.  Ha med dig detta.  När du börjar så visar du publiken hur du  viker  papperet  på mitten, sedan en gång till som en bok. Ta en linjal och sprätta upp de två vikta kanterna som du har upptill. Nu håller du i din hand ett häfte som har åtta sidor och det står Argus på framsidan.Håll upp det, vifta med det och säg, till exempel:
”Så här tunn var Sveriges första berömda veckotidning – ett helt ark papper, tryckt på bägge sidor, vikt och skuret till ett åttasidigt häfte.”  Sen talar du om för publiken vad du vet om själva tidningen.  Gå därifrån över till författaren:
”Tidningen kom ut anonymt, men snart visste alla vem som hade gjort den.  Så berättar du lite om Dalins liv – vad han gjorde just då, vilken bakgrund han hade och vad han kom att skriva och göra senare i livet.  Du kan återknyta till Argus i din avslutning och påminna om att det är just från Argus som man i svensk språkhistoria brukar räkna den yngre nysvenskan eftersom den tidningen införde ett nytt och mer lättsamt sätt att skriva. (Titta i något lärobokskapitel  om språkhistoria, så att du vet vad du talar om)

2. Du tänker i ditt föredrag berätta om Dalins liv och karriär, hur han blir Olof som sjuttonåring på familjens epitafium i VInbergs kyrkaberömd författare och en förnyare av svenska språket.  Visa bilden av Olof som 17-åring och säg till exempel:

”Det här är en pojke i vår ålder. Bilden är målad i Vinberg i Halland år 1726. Då hade Olof, som han hette, redan läst nere i Lund i flera år och bara varit hemma på loven.  Snart skulle han vara klar med sina studier och flytta till Stockholm, Sen kan du berätta vidare!

3. Du tänker sikta in dig på Dalins kanske mest kända text, den satiriska allegorin (slå upp, om du inte har begreppen klart för dig) Sagan om Hästen.   Börja med att läsa som man läser en saga: ”Det var en gång en häst… ” fram till dess att Gubben fått hand om hästen. Tala sedan om vad det är för text, vem som har skrivit den och vad meningen med den var.  Ha bilder på de olika svenska regenterna med namn under som du visar efterhand som du berättar vad Dalin hade att säga om dem.

4. Du arbetar ihop med en kamrat.  Ni gör hela föredraget i intervjuform.
Plats: Ett kaffehus i Stockholm 1750.
Personer:
1. Olof Dalin, som nyss har fått uppdraget att undervisa lille prins Gustav i historia och är mäkta stolt över detta.
2. En helt  påhittad person – vi kan säga att han är Dalins studentkamrat från Lund och heter Karl Forselius.  De har inte setts på 25 år, Dalin berättar, Forselius frågar mest.   Det här kräver förstås att ni noga går igenom vilka händelser och verk som Dalin ska ta upp och att han nämner dem i rätt tidsordning.

Martin Bagge tolkar Dalin i Vinberg 2008

Martin Bagge tolkar Dalin i Vinberg 2008

5. Börja med att spela Dalins visa Kom fria sinnen, hit  (Inspelad på en CD med samma namn med Martin Bagge, finns t. ex. på Spotify, om du har tillgång till det. Eller sjung själv!) Tala om frihetstiden och upplysningen och vilken roll Dalin hade i det svenska kulturlivet.  Avsluta med en annan av hans visor.

Har du själv några bra idéer så mejla dem till oss på olof@vondalin.se!