Ämnesförslag

Idéer för arbeten, uppsatser och presentationer  

Intresserad av tidningar och tidskrifter?

Den svenska Argus  Välj ut ett lämpligt Argusnummer och jämför med en modern artikel med liknande ämne. Innehåll – budskap, ämnesbehandling – språk och stil.  

Idéer i Argus  Välj ut ett par nummer, studera innehåll och budskap, relatera till samhällsförhållandena under Dalins tid.

Hur talar Dalin till läsaren? Välj ut ett par nummer, se efter hur Dalin vänder sig till läsaren och jämför med moderna krönikor.

Intresserad av språk och språkhistoria?

Språket i Argus /den yngre nysvenskan  Välj ett eller ett par nummer, jämför med modern svenska. Vad har hänt? Ordförråd, former, meningsbyggnad, stavning.

Olof von Dalins språk – har det påverkat den moderna svenskan? Läs framför allt Widmarks och Hagmans artiklar  (Se Studietips)

Från Vinbergs prästgård till Stockholms fina salonger  Olof Dalin gjorde en märklig karriär som gav honom ett väldigt mångsidigt språk.    Läs Widmarks och Hagmans artiklar!

Svenskans ställning  I dag diskuterar man svenskans ställning – duger språket till vetenskap och låttexter? På Dalins tid var franskan det största ”hotet”. Läs Dalins Argustext om svenska språket. Jämför honom med någon modern debattör. Kolla honom – lever han som han lär i andra texter?

Går ”Hästen” att modernisera?  Sagan om hästen har kommit ut i en nykommenterad utgåva, men språket är fortfarande 1700-talssvenska. Går den att översätta till modern svenska, så som man gör med utländska 1700-talsförfattare? Försök med ett avsnitt, diskutera problem av olika slag!

Författare eller översättare? För den som är duktig på engelska eller franska: Man vet att Dalin lånade mycket till Argus från utländska tidskrifter. Det bör gå att hitta texter att jämföra. Översatte Dalin rakt av, eller skrev han om en hel del?

Intresserad av musik/bild/drama?

Dalins visor. Dalin skrev texter, men precis som Bellman lånade han i allmänhet musiken från visor och musikstycken som redan fanns. Men varför inte ge några texter ny musik och spela in?

Dalins visor   Hur användes de? Ta reda på mer om några av visorna, undersök hur de kan ha använts från början och gör ett litet 1700-talsinspirerat visprogram.

Dalin och Bellman  Undersök likheter och skillnader.  Det finns en bok (2013) av James Massengale, Ämneswennen och Hofskalden, som reder ut sambandet mellan de två visdiktarna. Boken innehåller både texter och noter om du vill spela och sjunga.

Illustrera Argusnummer  Välj ut några Argusnummer och illustrera! För att göra det måste man kanske undersöka en del om hur saker såg ut på Frihetstiden – miljöer, kläder etc. Men man kan också göra en modern tolkning.

Gör om Sagan om Hästen till tecknad serie! Här gäller det att rita och skriva, men också att göra genomtänkta val utifrån textens budskap, och att vara tydlig!

Den Avundsjuke  Den här komedin av Dalin har nog bara spelats ett fåtal gånger sedan 1700-talet, senast 2008 i Falkenberg. Texten finns utgiven av Svenska Vitterhetssamfundet. Välj ut några scener! Vilka ändringar i originaltexten måste man göra för att pjäsen ska bli spelbar? Varför?

Intresserad av historia eller samhällsvetenskap?

Jämför regenter i Sagan om Hästen och Svea Rikes Historia. Dalin var historiker och gav ut Svea Rikes Historia i flera band. Hans skrev också en kort, historisk allegori där han går igenom Sveriges regenter. Välj ut en eller ett par regenter, jämför den bild av dem som Dalin ger i de båda texterna.

Dalins syn på historieskrivning  I förordet till sitt historieverk beskriver, förklarar och försvarar Dalin sitt sätt att skriva historia. Han fick mycket kritik från andra experter. Har han – och kritikerna – motsvarigheter nu för tiden?

Upplysningsidéer i Argus  Det har sagts att Dalin var vår förste och främste spridare av upplysningens idéer. Det har också sagts att Sverige egentligen inte hade någon upplysning, åtminstone inget som liknade den i Frankrike eller England. Leta upplysningstankar i Argus!

Intresserad av undervisning eller presentationsteknik?

Gör en presentation av Olof von Dalins liv och författarskap för en viss målgrupp! Testa vad du kan åstadkomma i Power Point, KeyNote,  Photo Story eller vad du brukar använda! Gör en film om Dalin och lägg ut på youtube!

E-posta till oss om du behöver hjälp! olof@vondalin.se. Behöver du hjälp per telefon, så lämna ett nummer.  Hör också gärna av dig och presentera arbeten du har gjort. Vi publicerar ingenting utan din tillåtelse