Kontakt

Välkommen att
kontakta 
Olof von Dalinsällskapet!

Postadress: Vidablicksvägen 25, 311 78 Falkenberg.

e-post: olof@vondalin.se  Bankgirokonto: 5677-0886.

Skicka ett e-postmeddelande, så vidarebefordrar vi det till den bland oss som är bäst på att ta hand om ditt ärende eller svara på dina frågor. Vi ringer gärna upp om du lämnar ett telefonnummer!

Hans Bergfast, ordförande
Ingemar Carlsson, vice ordförande
Staffan Gustafsson, skattmästare
Elisabeth Andrén, sekreterare
Staffan Orrdal
Nils-Gustaf Nilsson
Daniel Möller