Kontakt

Välkommen att
kontakta Olof von Dalinsällskapet!

Postadress: Hjortvägen 30 I, 311 41 Falkenberg.

e-post: olof@vondalin.se  Bankgirokonto: 5677-0886. SWISH 123 664 74 08

Skicka ett e-postmeddelande, så vidarebefordrar vi det till den bland oss som är bäst på att ta hand om ditt ärende eller svara på dina frågor. Vi ringer gärna upp om du lämnar ett telefonnummer!

Hans Bergfast, ordförande
Ingemar Carlsson, vice ordförande
Helene Isaksson, skattmästare
Nils-Gustaf Nilsson
Daniel Möller
Berit Johnsson
Susanna Tegberg
samt, ständigt adjungerad,
Staffan Orrdal