År för år

Olof von Dalinsällskapet år för år

Ingemar Carlsson, v. ord. och Sten Göran Lundmark, Sällskapets förste ordförande

Ingemar Carlsson, v. ord. och Sten Göran Lundmark, Sällskapets förste ordförande

22 juli 1995
En temadag om Olof von Dalin ordnas i hans barndomshem, Vinbergs kyrkby, utanför Falkenberg. Närmare hundra intresserade möter upp. Docent Ingemar Carlsson berättar om Vinbergssonen i maktens centrum. Kommunarkivarie Hans Bergfast visar Dalinminnen i kyrkbyn. Olof von Dalinsällskapet bildas. Sten Göran Lundmark väljs till ordförande.

4 augusti 1996
Sångaren Martin Bagge medverkar vid årshögtiden, sjunger mest Bellman. men också något av Dalin, och ger intressanta upplysningar om 1700-talets musikaliska citatteknik och uppslag om hur man kan arbeta vidare med Dalins visor.

Hösten 1996 – sommaren 1997
Sällskapet har beslutat att ge ut en monografi över Dalin med Ingemar Carlsson som författare. Styrelsen besöker Riksarkivet. Hans Bergfast tar hand om bildredigering. Stig J Hedén ger boken dess grafiska form. C A Lundgren, CAL-förlaget i Varberg, planerar tryckning, distribution och marknadsföring.

10 oktober 1997
Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, språkförnyare presenteras för medlemmmar och inbjudna gäster i Vinberg. Falkenbergs kommunfullmäktigeordförande Bernt Alexandersson talade vid Dalins minnessten.

30 oktober – 2 november 1997
Olof von Dalinsällskapet ställer för första gången ut på mässan Bok&Bibliotek i Göteborg och ger dagliga, korta presentationer av författaren på De Litterära Sällskapens scen. Ingemar Carlsson håller ett miniseminarium ”Olof von Dalin – svenskt 1700-tal i backspegeln”.

December 1997
Falkenbergs kommun tilldelar sällskapet ett av årets tre kulturpris.

26 april 1998
Olof von Dalin presenteras vid en litterär matiné på Högloftet, Skansen i Stockholm, arrangerad av DELS. Martin Bagge och Mikael Paulsson sjunger och spelar, Ingemar Carlsson berättar om Dalin, Sten Göran Lundmark informerar om sällskapet och Hans Bergfast om Dalins barndomshem i Vinberg.

Juli 1999
Vandring i Dalins fotspår i Vinbergs kulturhistoriskt intressanta kyrkomiljö med Hans Bergfast som ciceron – numera årlig tradition.

17-18 september 1999
Första deltagandet på Föreningsmässan i Falkenberg.

13 oktober 1999
CD-n ”Kom fria sinnen hit” släpps ut av Proprius Musik. Festlig presentation i Falkenberg med Martin Bagge och Mikael Paulsson.

12 augusti 2000
Professor James Massengale, University of California, som tagit rätt på melodierna till Dalins visor, medverkar vid sällskapets årsmöte.

12 – 13 maj 2001
Sällskapets första kulturresa i Olof von Dalins fotspår till Engsö och Drottningsholms slott med besök också i Skänninge Vårfrukyrka och på Tullgarns slott.

2002 – 1 september 2003
Ingemar Carlsson och Stig J Hedén arbetar intensivt med den nya boken Olof von Dalin som tecknare. Den presenteras i Vinberg 1 september.

27 augusti 2005
Sällskapet firar tioårsjubileum. Eric Rasmusson talar, Sven Olof Weilar gestaltar Dalin.

7 april 2006
Hovskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa, den tredje boken i sällskapets serie, presenteras. Bokens skapare – författaren Ingemar Carlsson, tecknaren Stefan Gustafsson och grafiske formgivaren Stig J Hedén medverkar.

2007
Förberedelser för Dalins 300-årsjubileum 2008. Hans Bergfast väljs till ny ordförande, Sten Göran Lundmark blir hedersledamot.

2008
300-årsminnet av Olof von Dalins födelse högtidlighålls med omfattande program i samarbete med Hallands Akademi, Högskolan i Halmstad, Musik i Halland, Falkenbergs museum, Vinbergs församling och regissören Gun Jönsson. Vetenskapligt seminarium, konserter, teater, utställningar, högtidsgudstjänst.  Ny utgåva av Dalins Sagan om Hästen med kommentarer av Ingemar Carlsson presenteras på bokmässan.

2009
Prästgårdsön i Dalins Vinberg har blivit uppröjd, fiskdammar återskapade. Ett lusthus i 1700-talsstil börjar byggas.

2010
Professor James Massengale påbörjar ett arbete om Dalin och Bellman.

2011
Det Dalinska lusthuset i Vinberg invigs 7 juni av landshövding Lars-Erik Lövdén.

2013
250-årsminnet av Olof von Dalins död.
Ämneswennen & Hofskalden av James Massengale med inledning av Ingemar Carlsson ges ut på CAL-förlaget i Varberg och presenteras på höstens bokmässa. Högskolan i Halmstad ordnar ett vetenskapligt seminarium som ger olika aspekter på Dalin.

2014
En affischutställning visas på Kulturnatten i Halmstad och senare på bibliotek i Vallås, Halmstad, och Falkenberg.

2015
Falkenbergs Sparbank – Framtidsbanken, C.A.Bergströms fond samt Brita och Sven Rahmns stiftelse ger generösa anslag för utveckling av Dalinminnena i Vinberg. Första steget är att konservator Lars Ivar Nilsson målar och dekorerar interiören i Dalinska  lusthuset.  Sällskapet deltar i Halländsk bokmässa i Varberg,

2016
Utvecklingen av Prästgårdsön fortsätter – lusthuset får en utställning som på sex tavlor berättar i ord och bild om Dalins liv och verk. Redigering och grafisk utformning är gjord av redaktör Eva Bergengren.  Över hundra besökare ser den under sommaren.

2017
Festligt årsmöte på Halmstads slott. Landshövding Lena Sommerstad bjuder in sällskapet att vara med och inviga ett Dalinporträtt. Dalinforskaren Daniel Möller föreläser. James Massengale blir hedersledamot.  Sällskapet deltar med DELS på bokmässan i Göteborg samt på Halländsk bokmässa i Varberg.

2018
På vårvintern anlitas en arborist för att gallra bland träden på Prästgårdsön. Arbetet bekostas genom bidrag från C.A.Bergströms fond samt Brita och Sven Rahmns stiftelse. Falkenbergs kommun beslutar att kalla stadens nya kunskaps- och kulturcentrum Argus efter Dalins tidskrift Then Swänska Argus. Halländsk bokmässa i Kungsbacka.

2019
Daniel Möller väljs in i styrelsen. På årsmötet presenterar han sin nya bok Rolldiktningens poetik. Om Olof von Dalins tillfällesdiktning. Halländsk bokmässa i Varberg.

2020
På grund av covid-19-pandemin står verksamheten på sparlåga. Planerad medverkan i invigningen av Falkenbergs nya kultur-och kunskapscentrum Argus, skjuts på en obestämd framtid. Styrelsen fortsätter sitt arbete genom digitala möten.

2021
Efter ett års pandemi-uppehåll ordnar sällskapet åter en Vandring i Dalins fotspår i VInberg.  Höstens halländska bokmässa hålls i det nya biblioteket i kulturhuset Argus i Falkenberg. Sällskapet deltar med ett bokbord.