Minnen i Vinberg

Besök Vinberg och gå i Dalins fotspår!

 

Familjen Dalin-Böckmans epitafium

Familjen Dalin-Böckmans epitafium

Vinbergs kyrkby , där Olof von Dalin föddes 1708, ligger i Falkenbergs kommun drygt en halvmil öster om staden. Miljön kring kyrkan är en sevärdhet, även om inte så mycket från familjen Dalins dagar finns kvar. Varje sommar i juli ordnar Olof von Dalinsällskapet en guidad vandring här. Kyrkomiljön är ett besöksmål i Ekomuseum Nedre Ätradalen och visas ofta i  augusti i samband med Ekomuseets dag.

En utmärkt ciceron i bokform är I författarens fotspår – Litterära utflykter i Halland  av Anna Pia Åhslund (CAL-förlaget 2009)  Stefan Gustafssons och Patrik Leonardssons Strövtåg i Halland – Utflyktsmål och sevärdheter  ger också fin information om platsen. En liten folder med förslag till promenad på egen hand finns att skriva ut här!
Dalinpromenad i Vinbergs kyrkby-2018

Vinbergs kyrka, invigd 1899, är byggd i nygotisk stil och ritad av den i Västsverige mycket anlitade arkitekten Adrian C. Petersson. Interiören är ovanligt stiltroget bevarad genom varsamma renoveringar.  Här finns ett epitafium över familjen Dalin-Böckman.  Kyrkan brukar vara  öppen
må-fr  9-15 samt i samband med gudstjänster. 

Vinbergs Prästgård, där Olof von Dalin föddes 1708, var förmodligen en rätt enkel byggnad. Olofs far Jonas Dalin dog tidigt och efterträddes som kyrkoherde av Severin Böckman, som också gifte sig med änkan och blev styvfar till Olof och hans syskon.  1725 lät  Böckman bygga ett stort boningshus, som senare brann.  Dagens vackra byggnad är från 1700-talets slut. Den var kyrkoherdebostad till 2007 men är nu i privat ägo.

Minnesstenen över Olof von Dalin  avtäcktes 1957— ett bevis på det starka intresset för Dalin i hans hembygd. Den är utformad i röd granit av konstnären Olof Ahlberg . Inskriptionen beskriver Dalin med orden ”Vettets härold genom dikt och hävdateckning — Uppfostrare — Nydanare.”  Dalins grav finns inte i Vinberg, utan vid Lovö kyrka i närheten av Drottningholms slott.

Familjen Dalin-Böckmans epitafium  Infällda i en målning med Kristus i centrum finns nio porträttmedaljonger, målade på kopparplåt, med familjens medlemmar, bland dem ”Olaus Dalin”, 17 år gammal. Porträttmålaren är möjligen brodern Sven — familjen var konstnärligt begåvad och Olof själv var en skicklig tecknare.

Prästgårdsön  anlades som park och nyttoträdgård av Dalins mor och styvfar. Den omges av en kanal från Vinån och har kvar rester av en ursprunglig lindallé. Dammarna, där man odlade matfisk, har grävts ut på nytt och området har gjorts tillgängligt med gångar och broar. Ön är idag inte en park, utan bevarad som en lund med intressant växt- och djurliv. Allra vackrast är här vår och försommar.
Ön är alltid tillgänglig. Läs mer!

Dalinska Lusthuset  på Prästgårdsön invigdes i juni 2011. Genom Severin Böckmans, Dalins styvfars, bouppteckning vet man att här fanns ett lusthus på Dalins tid. Olof von Dalinsällskapet har låtit bygga ett nytt, men i 1700-talsstil och med den tidens byggmetoder. Bygget är ett examensarbete i kulturvård. 2015 uppdrogs åt en konservator att måla och dekorera interiören och 2016 fick väggarna en utställning om Dalins liv och verk. Lusthuset är öppet vid vissa tillfällen samt efter överenskommelse – se nedan.

Gamla kyrkogården  är en vacker och fridfull plats  En häck av idegran visar var den medeltida kyrkan en gång stod. En minnessten och resterna av en gammal dopfunt visar var koret fanns. Det var här  som Jonas Dalin och Severin Böckman verkade. Platsen används nu för friluftsgudstjänster.

Vandringar i Dalins fotspår En guidad tur i Olof von Dalins barndomsmiljö i Vinberg ordnas varje sommar. En kväll i juli  ordnar Dalinsällskapet en vandring med besök i Vinbergs kyrka, vid Dalins minnessten och på Prästgårdsön, där vi också visar det Dalinska lusthuset. Som guider medverkar medlemmar av sällskapets styrelse. Grupper eller enskilda som önskar en egen visning är välkomna att ta kontakt med sällskapet.  Det sker enklast per e-post  till olof@vondalin.se.

Geocache Adventure Lab är ett alldeles nytt sätt att gå på upptäcktsfärd på intressesanta platser. Här finns Olof von Dalin och hans barndomsmiljö nu med.

Videon visar vandringen den 6 juli 2016:

One thought on “Minnen i Vinberg

  1. Pingback: Sightseeing i hembygden | Vovven Vanna – Flatcoated Retriever

Comments are closed.