Boken om Dalin och Bellman

Ämneswennen & Hofskalden
– om sambandet mellan Olof von Dalin och Carl Michael Bellman

Bellmandalinomslag
Till 250-årsminnet av Olof von Dalins bortgång 1763 gav Olof von Dalinsällskapet ut sin femte bok, Ämneswennen & Hofskalden . Temat är Dalins påverkan på en annan stor 1700-talspersonlighet, Carl Michael Bellman, och boken öppnar dörren till en tidigare delvis förlorad sångkultur från 1700-talets sällskapsliv.

Lärt och lättsamt utreds samspelet mellan Carl Michael Bellman – Ämneswennen – och hans beundrade läromästare, hovskalden Olof von Dalin. Vår tids främste kännare av Bellmans musik  — professor James Massengale  — påvisar de litteratur- och musikhistoriska kopplingarna mellan Dalin och Bellman. Dalinspecialisten docent Ingemar Carlsson, beskriver upprinnelsen till det litterära förhållandet mellan Dalin och Bellman — deras första, och troligen enda, möte.

James R Massengale är professor emeritus i nordiska språk och nordisk litteratur vid UCLA, University of California, Los Angeles. Han är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och delar sin tid mellan USA och Sverige. Docent Ingemar Carlsson doktorerade på Olof von Dalins politiska diktning. Utöver verk inom historia och arkivforskning har han skrivit tre populärvetenskapliga böcker om Dalin, utgivna av Olof von Dalinsällskapet.

Alla visor av Dalin och Bellman som Massengale presenterar och diskuterar  finns med i bokens text- och melodibilaga. Boken är vackert illustrerad;  både Dalin och Bellman bidrar för övrigt  själva med teckningar.  Hans Helander, Halmstad, har givit boken dess grafiska form.

 

Ämneswennen & Hofskalden
Om sambandet mellan Olof von Dalin och Carl Michael Bellman bokbellman
144 sidor
Distribution: CAL-FÖRLAGET
ISBN 978-91-979149-5-6