Dalinsällskapets böcker

Fem vackra böcker presenterar
Olof von Dalin

Med populära, lättlästa och vackra böcker vill Olof von Dalinsällskapet upprätthålla och öka  intresset för Hallands störste författare genom tiderna. 1997 startade sällskapet utgivningen av bokserien, som nu består av fem  delar: Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, språkförnyare,  Olof von Dalin som tecknare, Hofskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa,  Sagan om Hästen  samt, ny för i år, Ämneswennen och Hofskalden.  Då räknar vi alltså med den nya utgåva av Dalins egen Sagan om Hästen, som presenterades jubileumsåret 2008.

Flera av böckerna finns fortfarande hos nätbohandlare. Skulle någon saknas går det bra att kontakta sällskapet på olof@vondalin.se.

bokdalin

Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, språkförnyare kom ut i oktober 1997, bara två år efter Sällskapets grundande. Författare är Sällskapets vice ordförande, docent Ingemar Carlsson. I sju kapitel presenterar han Dalins liv och författarskap ur olika synvinklar. Det åttonde kapitlet ger mängder av uppslag till fortsatta studier och läsning i en rikligt kommenterad bibliografi. Boken är rikt illustrerad och har en luftig formgivning signerad  Stig J Hedén.

CAL-förlaget,
ISBN 9197220612

 

 

boktecknare

Olof von Dalin som tecknare presenterades hösten 2003. Ingemar Carlsson berättar och Stig J Hedén har lyft fram Dalins bilder med omsorgsfull grafisk form och redigering. En intressant och ovanligt
vacker bok om den mångsidige Dalin.

Förlag Utsikten,
ISBN 9188806391

 

 

 

bokkonflikt

Hofskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa kom ut våren 2006 och berättar om Olof von Dalins dubbelnatur. Samtidigt som vännerna beskrev honom som vänlig och godhjärtad hade han genom sin vassa penna en förmåga att hamna i onåd hos såväl politiker som forskare och präster. Boken är illustrerad med teckningar av Stefan Gustafsson.

Förlag Utsikten,
ISBN 9188806561

 

 

sagabok

Sagan om Hästen Nyutgåvan blev Sällskapets hyllning till Olof von Dalin vid 300-årsminnet av hans födelse, som firades 2008 .Berättelsen är alltså hans egen, den välkända allegorin om Sverige som hästen Grolle och Sveriges regenter som dess ägare och ryttare. Dalins  text finns dels i faksimil, dels i nystavad, mer lättläst version. Ingemar Carlsson har försett texten med en utförlig inledning, kommentarer och förklaringar. Illustratör är Stefan Gustavsson. Detta blev den fjärde och sista boken  som Stig J Hedén formgav för Olof von Dalinsällskapet.

Förlag Utsikten, ISBN 978-91-88806-76-5

 

bokbellman

Vår femte bok , Ämneswennen & Hofskalden   Om sambandet mellan Olof von Dalin och Carl Michael Bellman  av  professor James Massengale, utkom hösten 2013 till 250-årsminnet av Dalins död.  Den behandlar kopplingarna mellan Olof von Dalins och Carl Michael Bellmans diktning och ger intressanta exempel på likheter och skillnader mellan dem. Boken är illustrerad och innehåller texter och noter till alla sånger som Massengale presenterar.  Grafisk form av Hans Helander.

CAL-förlaget,
ISBN 978-91-979149-5-6.

Läs mer om Ämneswennen & Hofskalden!