Utgivning

Litteratur av och om Dalin

Olof von Dalinsällskapets populärvetenskapliga böcker  är nu fem till antalet och vänder sig till alla intresserade läsare.  Läs mer! 

Svenska Vitterhetssamfundets Dalinutgåva
Samfundet publicerar vetenskapligt granskade texter av svenska klassiker och arbetet med Olof von Dalins verk pågår. En nyckelperson är docent Ingemar Carlsson, vice ordförande i Olof von Dalinsällskapet. Läs mer!

Antikvariat kan ibland ha en hel del tryck av Dalins skrifter, både från Dalins tid och senare,  framför allt olika småskrifter och vackra tryck av Sagan om Hästen.

Digitala utgåvor av Dalins verk börjar synas mer och mer.  Litteraturbanken tillhandahåller hela Then Swänska Argus utgiven och kommenterad av Hesselman och Lamm samt Brev, skrivelser mm. (Svenska Vitterhetssamfundet) och Google Books visar bl. a. flera band av Witterhets-Arbeten och Svea Rikes Historia i faksimil.  Hos Projekt Runeberg finns nu, förutom Sagan om Hästen och Argus även Valda skrifter av Olof von Dalin, ett urval av Elis Wilhelm Lindblad utgivet 1872.

En fyllig orientering om vad som skrivits om Dalin före 1997 ges i det sista kapitlet i Ingemar Carlssons Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, språkförnyare.

 Ett par nyare forskare som bland annat belyser Dalins författarskap är Daniel Möller i avhandlingen Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravspoesi 1670 – 1760  (2011) och Tilda Maria Forselius i God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773  (2013).

 

  •