Utgivning

Litteratur av och om Dalin

Olof von Dalinsällskapets populärvetenskapliga böcker  är nu fem till antalet och vänder sig till alla intresserade läsare.  Läs mer! 

Svenska Vitterhetssamfundets Dalinutgåva
Samfundet publicerar vetenskapligt granskade texter av svenska klassiker och arbetet med Olof von Dalins verk pågår. En nyckelperson är docent Ingemar Carlsson, vice ordförande i Olof von Dalinsällskapet.

Antikvariat kan ibland ha en hel del tryck av Dalins skrifter, både från Dalins tid och senare,  framför allt olika småskrifter och vackra tryck av Sagan om Hästen.

Digitala utgåvor av Dalins verk börjar synas mer och mer.  Litteraturbanken tillhandahåller hela Then Swänska Argus utgiven och kommenterad av Hesselman och Lamm,  originalet. från 1732 samt Svea Rikes Historia, allt i faksimil. Brev, skrivelser mm. (Svenska Vitterhetssamfundet) och åtskilliga andra texter finns också, liksom ljudinspelningar – uppläsning och sång av Martin Bagge.

Google Books visar bl. a. flera band av Witterhets-Arbeten.   Hos Projekt Runeberg finns nu, förutom Sagan om Hästen och Argus även Valda skrifter av Olof von Dalin, ett urval av Elis Wilhelm Lindblad utgivet 1872.

En fyllig orientering om vad som skrivits om Dalin före 1997 ges i det sista kapitlet i Ingemar Carlssons Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, T.

 Ett par nyare forskare som  belyser Dalins författarskap är Daniel Möller i avhandlingen Fänad i helgade grifter Svensk djurgravspoesi 1670 – 1760  (2011) och Rolldiktningens poetik. Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning  (2019). Tilda Maria Forselius behandlar bl a Dalins Argus  i God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773  (2013).

 

  •