Prästgårdsön

Ett minne av familjen Dalin

Nedanför Vinbergs prästgård ligger Prästgårdsön, ett område omgivet av en kanal som ansluter till Vinån och som Olof von Dalins mor lät gräva. Här fanns då en lindallé, fiskdammar och andra odlingar. På andra sidan kanalen finns ett alkärr med intressant växt- och djurliv.

DSCN0381Anders Westerberg

Landshövding Lövdén och Johan Svensson öppnar lusthusdörren. Foto: A.Westerberg

Det Dalinska lusthuset
Olof von Dalinsällskapet hade länge velat pryda Prästgårdsön med ett lusthus i tidstypisk 1700-talsstil. Genom Severin Böckmans bouppteckning var det känt att det hade funnits ett lusthus där på Dalins tid. Måtten var angivna, men inte husets utseende.

Vid byggnadsvårdsutbildningen Da Capo i Mariestad, knuten till Göteborgs universitet, fanns den skicklige snickaren  och kulturvårdaren Johan Svensson. Han konstruerade och byggde ett passande lusthus med material och teknik från Dalins tid. På sin blogg http://byggnadstradition.blogspot.com/  visar han hur arbetet gick till. Lusthuset blev hans examensarbete för en fil. kand. inom byggnads- och kulturvård.

Lusthuset invigdes av landshövding Lars-Erik Lövdén den 7 juni 2011 i närvaro av Hallands Akademi och många medlemmar och andra ortsbor. Teater Halland underhöll. Men helt färdigt är det inte, utan Dalinsällskapet hoppas att kunna förbättra och försköna det ytterligare så att det förblir ett levande projekt. Senast har interiören målats på 1700-talsvis av en konservator, och huset har fått en utställning som i sex stora tavlor beskriver Dalins liv och verk. Kika in i lusthuset!

Ön och naturen Själva ön har tidigare varit rätt igenvuxen med sly och det har varit svårt att ta sig fram och få en överblick. Numera är området uppröjt, inte till park, men till en luftigare lund, och det är lätt att komma fram på nya broar av ek och grusade stigar. För den som vill ta rast finns bord och soffor.De två fiskdammar som gamla kartor visar har grävts ut, och försök med inplantering av rudor pågår. I den gamla allén har några träd måst fällas och ett par nya lindar har planterats. Alla förändringar har gjorts varsamt, så att mångfalden av växter och fåglar ska gynnas. Förekomsten av växter, fåglar och insekter studeras fortlöpande. På våren dominerar vitsippor och svalört. Senare tar lundstjärnblommor och rödblära över. Skyltar informerar om platsens historia och natur.

Olof von Dalinsällskapet arrenderar området av Vinberg-Ljungby församling, och arbetena har kunnat genomföras med hjälp av anslag från den kyrkliga samfälligheten samt kommun och länsstyrelse. Bygget av lusthuset, målning, dekoration och utställning har möjliggjorts genom anslag från flera olika kulturfonder och stiftelser. 

För sina insatser med att restaurera och vårda Prästgårdsön belönades Olof von Dalinsällskapet  i mars 2014 med årets pris ”För god landskapsvård” av Intresseföreningen Ekomuseum Nedre Ätradalen. Prästgårdsön är en del av besöksmålet Vinbergs kyrkmiljö inom ekomuseet.

De senaste större underhålls- och förbättringsarbetena på Prästgårdsön utfördes 2023 tack vare ett generöst bidrag från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank.  Delar av kanalen runt ön behövde muddras och rensas, liksom de fiskdammar, som en gång bidragit till prästfamiljens hushåll. Vidare har gångar fått nytt grus. Sly har röjts. Nya informationsskyltar är under arbete.

DSC00628

Vårvinter på Prästgårdsön