Dalin som tecknare

Skicklig och uppskattad tecknare

Vid sidan av författarskapet var Olof von Dalin en skicklig tecknare. Det var välkänt bland hans samtida.  Hans föräldrar lade märke till hans talang redan när han var i fyra-femårsåldern, och de uppmuntrade den. Se här några exempel på hans teckningar:

Ambassadbalen

Wredeska huset i Stockholm den 13 november 1743. Frankrikes ambassadör håller bal för att fira Adolf Fredrik som nyss kommit till Sverige som tronföljare. En stor folkmassa tittar nyfiket på festligheterna.

Wredeska huset i Stockholm den 13 november 1743. Frankrikes ambassadör håller bal för att fira Adolf Fredrik som nyss kommit till Sverige som tronföljare. En stor folkmassa tittar nyfiket på festligheterna.

Resandets vedermödor

En resa med häst och vagn från Stockholm till Engsö på steniga vägar

En resa med häst och vagn från Stockholm till Engsö på steniga vägar

 Målet för resan – Engsö

Engsö slott, där Dalin oftade gästade familjen Piper

Engsö slott, där Dalin ofta gästade familjen Piper

Dalin tecknar åt Linné.

Linné och Dalin lär inte ha varit närmare bekanta, men när Linné skulle färdigställa en praktbok som katalog över kungens naturaliesamling fick han hjälp av Dalin. Det är tänkbart att Dalin gjort åtskilliga av verkets djurteckningar, men just den här ormen lär ganska säkert vara av hans hand.

Orm, tecknad av Dalin för Linnés bok "Hans Maj:ts Adolf Frideriks (---) Naturalie Samling (---), 1754.

Orm, tecknad av Dalin för Linnés bok ”Hans Maj:ts Adolf Frideriks (—) Naturalie Samling (—),

Boken om Dalins teckningar

Boken Olof von Dalin som tecknare av Ingemar Carlsson gavs ut av Olof von Dalinsällskapet 2003. Här har  fotografen Kurt Eriksson och bokens grafiske formgivare Stig J Hedén gjort ett utsökt arbete med att lyfta fram de gulnade originalteckningarna.  Ingemar Carlsson presenterar bakgrunden till dem.

ISBN 91-88806-39

ISBN 91-88806-39