Studietips

För dig som studerar 

Vill du veta mer om Olof von Dalin? Varför inte ägna ett gymnasiearbete eller en uppsats åt Dalin eller hans tid? Det finns många tänkbara infallsvinklar. Se vår lista med förslag till ämnenMycket information om Dalin finns här på hemsidan, både om hans liv och hans författarskap. Den är mer lättläst och mindre faktaspäckad än Wikipedia. Välj Olof von Dalin i menyn!

Vill du ha flera källor, så läs Björn Håkanssons kapitel om Dalin i Författarnas Litteraturhistoria. Den kan du säkert hitta på bibliotek.

Om din uppgift gäller språkhistoria, t ex i gymnasiekursen Svenska 3, och Dalin som språkförnyare så kan vi rekommendera Gun Widmarks artikel Den lätta prosan växer fram  i Svenskan i tusen år (Norstedts 1996) s.104 – 122. Boken är nr 81 i Svenska språknämndens skriftserie och finns på många skolor och bibliotek, men vi hittar inte artikelns text på internet.

Det går däremot fint med  Språktidningen 6/2008 där det fanns en intressant artikel, Revolutionerande enkel svenska av Anneli Hagman. Här får man klart för sig vad som var så märkligt med Dalins språk och stil och här finns trevlig läsning om hans liv och arbete.

Tidskriften Parnass 4/2008 är ett temanummer om Olof von Dalin. Här finns nästan 25 sidor texter både om och av Dalin. Kända experter på Dalin medverkar. Får du inte tag på den, så kontakta olof@vondalin.se.

Vill du ta ett steg till, så skaffa sedan Olof von Dalin, samhällsdebattör, historiker, språkförnyare. (ISBN 91-972206-1-2) Boken finns på många skolor och bibliotek. Boken är illustrerad och berättande i stilen. Kontakta oss om du inte får tag i den. I kapitel 8 finns en lång, kommenterad förteckning över vad Dalin själv har skrivit och vad andra har skrivit om honom före 1997, då den kom ut..

Dalins visor kan man lyssna till på CD:n Kom fria sinnen, hit! (Proprius 1999) med Martin Bagge.  Många  visor från skivan brukar kunna hittas på youtube om man söker på Olof von Dalin och/eller Martin Bagge.

Mer om visor  finns i Ämneswennen och Hofskalden från 2013 där James Massengale reder ut hur Dalin har inspirerat Bellman. I den boken finns också sångtexter och noter. (ISBN 978-91-979149-6-3)

Är du intresserad av tecknaren Dalin så finns Olof von Dalin som tecknare, med text av Ingemar Carlsson och grafisk form och redigering av Stig J Hedén (ISBN 91-88806-39).

Om du är nyfiken på konflikter under Frihetstiden kan du läsa Hofskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa av samma författare. (ISBN 91-88806-56-1).

Dalins egen  Sagan om Hästen kom ut i en ny, kommenterad utgåva 2008. (ISBN 978-91-88806-76-5)

Hör av dig!

Vi vill gärna ta del av dina resultat ifall du gör något arbete om Dalin. Självfallet publicerar vi ingenting, inte heller ditt namn, utan att först få din tillåtelse. Vill du ha fler tips eller någon att diskutera dina idéer med är du välkommen att kontakta Olof von Dalinsällskapet. Vi ställer upp med tips per telefon om du först tar kontakt med e-post.  Adressen är olof@vondalin.se.

När du källhänvisar till vår hemsida kan du skriva ”Olof von Dalinsällskapets hemsida”, https://vondalin.se. Ange sedan datum: Hämtat 2021-xx-xx. Vill  du citera vad Dalin själv har skrivit så bör du hämta citaten direkt i
Litteraturbanken.se

SVS smalare