Sällskapet

Olof von Dalinsällskapet

Dalinsten

 

Sommaren 1957 restes en minnessten över Olof von Dalin i Vinbergs kyrkby, Dalins födelseort, som ligger strax utanför Falkenberg. På samma plats bildades Olof von Dalinsällskapet den 22 juli 1995. Det är ett litterärt sällskap anslutet till DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Alla som är intresserade av Olof von Dalin och hans tid är välkomna som medlemmar.

Till sällskapets uppgifter hör att ge ut litteratur om och av Dalin, ta vara på minnen av honom och på alla sätt medverka till att sprida kännedom om honom. Sällskapet har ett livligt samarbete med Hallands Akademi, Högskolan i Halmstad och många andra som verkar för kultur i Halland. Sällskapets vice ordförande, docent Ingemar Carlsson, arbetar aktivt med Svenska Vitterhetssamfundets pågående vetenskapliga utgivning av Olof von Dalins skrifter.

Bli medlem i Olof von Dalinsällskapet!

Kontakta sällskapet på olof@vondalin.se så får du mer information! Ett medlemskap kostar 150:- för en enskild medlem och 250:- för en familj på samma adress. Sällskapets bankgirokonto är 5677-0886. SWISH 123 664 74 08

Styrelse 2022 – 2023

Ordförande: Hans Bergfast
Vice ordförande: Ingemar Carlsson,
Skattmästare:Helene Isaksson
Nils-Gustaf Nilsson,
Daniel Möller
Susanna Tegberg
Berit Johnsson

Mer om Sällskapet

Olof von Dalinsällskapet år för år    Verksamhetsberättelse    Bildgalleri 

 

Ingemar Carlsson med nuvarande ordföranden Hans Bergfast

Ingemar Carlsson med ordföranden Hans Bergfast. Bokmässan i Göteborg 2008.