Halländsk bokmässa i Varberg 23 november

Halländsk bokmässa 2019  äger rum lördagen den 23 november kl. 10–16 på Varbergs stadsbibliotek, Kulturhuset Komedianten! Där finns Olof von Dalinsällskapet bland ett 50-tal utställare; författare, förlag och andra litterära sällskap. Det bjuds på program och aktiviteter hela dagen. Läs mer på https://www.regionhalland.se/kultur/kulturomraden/litteratur/hallandskbokmassa/ Välkommen!  

Stort intresse för Dalin och Vinbergs kyrkby i sommar

Över fyrtio deltagare lyssnade till Hans Bergfast och Nils-Gustaf Nilsson när Dalinsällskapet gjorde sin traditionella sommarvandring bland minnen av Dalin och hans familj i Vinbergs kyrkby. Ytterligare ett dussintal besökare kom dit på Ekomuseets dag den 3 augusti. Om du missade dessa tillfällen och vill ha en visning för en stor eller liten grupp så…

Gymnasiearbete i år? Se här!

Funderar du på ditt gymnasiearbete? Då kan du ha nytta av Dalinsällskapets studietips. Olof von Dalin var en viktig person i Sveriges historia och en mångsidig talang som passar in i flera olika sammanhang. Läs mer om studietipsen här!  Gå direkt till ämnesförslag här eller läs om muntlig presentation här! Vi kan hjälpa dig med en…

Minisymposium om Dalin hos Sällskapet Gustaf III

Sällskapet Gustaf III höll  ett minisymposium om Olof von Dalin i samband med sitt årsmöte i Stockholm. Titeln var Olof von Dalin som lärofader och visdiktare. Det var ett rikt program med musik och föredrag. Bland de medverkande märktes docent Marianne Molander Beyer, professor James Massengale, docent Daniel Möller och viskännaren och artisten Martin Bagge,…

Omväxlande och rolig bokmässa i Kungsbacka

  Den 24 november 2018 hölls Halländsk bokmässa för första gången i Kungsbacka, i det vackra, runda kulturhuset och biblioteket Fyren. Över fyrtio utställare – författare och litterära sällskap – visade sina nyheter, och från scenen gavs korta presentationer av olika slag. Liksom förra året var det Petter Heldt från Teater Halland som presenterade och…

Dalins Argus ger namn åt Falkenbergs kultur- och kunskapscentrum

Falkenbergs kommun har bestämt att stadens nya kultur- och kunskapscentrum ska heta Argus, efter Olof von Dalins tidskrift. Och kvarter, platser och stigar på området får namn inspirerade av Dalins författarskap och hans olika kulturinsatser! Vad sägs om Debattgatan, Satirstigen, Replikstråket och parken Dialogen? –Namnsättningen stärker områdets karaktär av kultur, bildning, konst och kunskap genom…

Mats Malm ny ledamot av Svenska Akademien

Professor Mats Malm, Göteborg, har blivit invald i Svenska Akademien. Han är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet med en lång meritlista som forskare, framför allt inom äldre svensk litteratur. Men han har också varit mycket drivande när det gäller digitalisering av litteratur. Från Olof von Dalinsällskapet känner vi honom som chef för Litteraturbanken, där…

Dalinvisor på Bokmässan i Göteborg togs emot av stor publik

En stor samling lyssnare hade samlats framför De Litterära Sällskapens scen på bokmässan i Göteborg när James Massengale, och Martin Baqge på lördagen presenterade en hel rad nyutforskade visor av Olof von Dalin. Anledningen var att Svenska Vitterhetssamfundet just i år börjat publicera den textkritiska utgåvan av Dalins poesi. Ett textband kom redan i vintras, och nu…