Kyrkkaffe i Vinberg 19 maj

Söndagen den 19 maj bjuder Olof von Dalinsällskapet på kyrkkaffe vid lusthuset på Prästgårdsön i Vinberg utanför Falkenberg.  En friluftsgudstjänst börjar kl 10 på den vackra, gamla kyrkplatsen strax intill. Den beräknas sluta ungefär 10.45. Därefter plockas termosarna och bullarna fram och alla, såväl gudstjänstdeltagare som andra kaffesugna, är hjärtligt välkomna.  Grönskan på ön är…

Sommarens program 2019

Onsdagen den 10 juli  blir det traditionsenlig Vandring i Dalins fotspår.  Samling i Vinbergs kyrka, 5 km NO om Falkenberg kl. 18.30. Ingemar Carlsson informerar tillsammans med Hans Bergfast och Nils-Gustaf Nilsson. Deltagarna brukar vara en trivsam blandning av helt nya besökare och gamla Dalinvänner. Så kom gärna, även om du har varit med tidigare, och ta…

Minisymposium om Dalin hos Sällskapet Gustaf III

Sällskapet Gustaf III höll  ett minisymposium om Olof von Dalin i samband med sitt årsmöte i Stockholm. Titeln var Olof von Dalin som lärofader och visdiktare. Det var ett rikt program med musik och föredrag. Bland de medverkande märktes docent Marianne Molander Beyer, professor James Massengale, docent Daniel Möller och viskännaren och artisten Martin Bagge,…

Kulturell tidsresa i Halland

I maj erbjuder Ekomuseum Nedre Ätradalen bussresor genom mellersta Halland i författarnas och konstnärernas spår från 1700-tal till 1900-tal. Självklart ingår Olof von Dalins Vinberg i besöksmålen, men också Severin Nilssons ateljé, August Bondessons Fågelboet och Hagbards galge.  Olika lokala guider tar emot. Grupper mellan 20 och 50 personer kan boka in sig.  Det finns…

Omväxlande och rolig bokmässa i Kungsbacka

  Den 24 november 2018 hölls Halländsk bokmässa för första gången i Kungsbacka, i det vackra, runda kulturhuset och biblioteket Fyren. Över fyrtio utställare – författare och litterära sällskap – visade sina nyheter, och från scenen gavs korta presentationer av olika slag. Liksom förra året var det Petter Heldt från Teater Halland som presenterade och…

Dalins Argus ger namn åt Falkenbergs kultur- och kunskapscentrum

Falkenbergs kommun har bestämt att stadens nya kultur- och kunskapscentrum ska heta Argus, efter Olof von Dalins tidskrift. Och kvarter, platser och stigar på området får namn inspirerade av Dalins författarskap och hans olika kulturinsatser! Vad sägs om Debattgatan, Satirstigen, Replikstråket och parken Dialogen? –Namnsättningen stärker områdets karaktär av kultur, bildning, konst och kunskap genom…

Mats Malm ny ledamot av Svenska Akademien

Professor Mats Malm, Göteborg, har blivit invald i Svenska Akademien. Han är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet med en lång meritlista som forskare, framför allt inom äldre svensk litteratur. Men han har också varit mycket drivande när det gäller digitalisering av litteratur. Från Olof von Dalinsällskapet känner vi honom som chef för Litteraturbanken, där…

Dalinvisor på Bokmässan i Göteborg togs emot av stor publik

En stor samling lyssnare hade samlats framför De Litterära Sällskapens scen på bokmässan i Göteborg när James Massengale, och Martin Baqge på lördagen presenterade en hel rad nyutforskade visor av Olof von Dalin. Anledningen var att Svenska Vitterhetssamfundet just i år börjat publicera den textkritiska utgåvan av Dalins poesi. Ett textband kom redan i vintras, och nu…

Årsmötet 1 september: Rikt program med flera anföranden

Olof von Dalinsällskapets årsmöte  den 1 september bjöd traditionsenligt på ett anförande. I år var det två av sällskapets historiskt kunniga medlemmar, Sture Svengren och Anders Brogren, som samarbetade kring titeln  Barthold Sejerus i Falkenberg – grannpräst till Jonas Dahlin och Severin Böckman. Sture Svengren gav i vintras ut en uppmärksammad bok om Sejerus och hans…