Dalins Vinberg finns nu med på Litteraturbankens karta.

Litteraturbanken – guldgruvan och inkörsporten till svensk litteratur – ritar digitala kartor över litterära landskap. Den vetgirige kan klicka sig fram över Bohuslän, Dalsland, Östergötland och Blekinge. Namn, citat, bilder och länkar till vidare läsning poppar upp under markören. Nu i november öppnas även Hallandskartan  i samarbete med Region Halland. Olof von Dalin och hans…

Halländsk bokmässa i Hyltebruk 26 nov

  Hyltebibliotekens tur att ordna årets halländska bokmässa Redan nu kan vi berätta att Region Halland bjuder in till Halländsk bokmässa den 26 november. Den kommer att firas i Hyltebruk lördagen den 26 november i Forum, inte i själva biblioteket. Öppettider är 11 – 16. Program för dagen och en förteckning över utställare finns på…

Studerande lär om Dalin

I Falkenberg har namnet på kulturhuset, ARGUS, skapat en del nyfikenhet kring Dalin. En studerandegrupp från Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro har i höst besökt Dalinminnena i VInberg med Nils-Gustaf Nilsson som ciceron. Gymnasieelever fick  en genomgång i ord och bild tillsammans med Elisabeth Andrén och prövade också själva att läsa ett avsnitt ur ”Then Swänska…

Årsmötet 20 augusti: Utökad styrelse

Olof von Dalinsällskapets årsmöte 20 augusti Anders Brogrens  föredrag ”Olof von Dalin som själasörjare” förklarade olika religiösa strömningar i 1700-talets Sverige och lyfte fram – även i sång! – texter av Dalin som uttrycker omsorger om de närmaste och ger råd att lita på Guds försyn. Styrelsen utökades till 7 ledamöter: Hans Bergfast, ordförande och…

Nytt på sidan: Dalin på tyska

Två Dalindikter på tyska För en tid sedan byggdes hemsidan på med en introduktionstext och några Dalindikter, nyöversatta till engelska. Ett par år efter det att CD:n Kom fria sinnen hit! kom ut 1999 gjorde den tyske översättaren, sångaren förläggaren och kännaren av svensk visdiktning Klaus-Rüdiger Utschick en översättning av texthäftet till CD:n. Ett häfte,…

Besök Prästgårdsön på Ekomuseets lördag 6 augusti!

Välkommen till Prästgårdsön i Vinbergs kyrkby lördagen den 6 augusti! Miljön kring Vinbergs kyrka är ett besöksmål inom Ekomuseum Nedre Ätradalen, och här är det tradition att ha aktiviteter första helgen i augusti. Lördagen den 6 augusti mellan kl. 11 och 16 håller Olof von Dalinsällskapet öppet hus på Prästgårdsön, den grönskande lunden nere vid…

Nytt på sidan: Dalindikter och information på engelska

Hemsidan har fått en ny rubrik i menyn – In English. Där presenteras nu för första gången någonsin ett litet urval Dalindikter på engelska. Översättaren Alan Crozier, med rik erfarenhet av att återge svenska akademiska texter och kulturhistoriska skrifter på engelska, har tagit sig an tre av Dalins dikter. De publiceras tillsammans med Dalins svenska…

Ny bok om tillfällesdiktning – Daniel Möller bland redaktörerna

Att dikta för livet, döden och evigheten – Tillfällesdiktning under tidigmodern tid Fyra lundaforskare, bland dem Dalinsällskapets Daniel Möller, ger nu ut ett digert verk om tillfällesdiktning. Förlaget Makadam, presenterar boken så här: ”Hur visar man sin sorg vid begravning och sin glädje vid bröllop? Hur gratulerar man till framgång, hur smädar man en fähund…

Mer Dalin i Litteraturbanken.se

        Litteraturbanken.se,  denna digitala guldgruva, erbjuder mycket av Olof von Dalins författarskap i olika former, och mer kommer!  Här finns sedan länge hela Then Swänska Argus, både en 1700-talsupplaga i faksimil och Hesselgren – Lamms vetenskapliga utgåva från 1910-talet. Ur Vitterhetssamfundets senare utgåva av Dalins samlade verk finns Brev, skrivelser m.m. samt Poesi,…

Årsmöte i Olof von Dalinsällskapet 29 augusti

Olof von Dalinsällskapets årsmöte äger rum lördagen den 29 augusti 2020 kl 15 i Vinbergs församlingshem. På grund av coronapandemin blir det ett förenklat möte, utan det sedvanliga föredraget. Det blir heller ingen servering. Medlemmar bör nu ha fått kallelse och övrig information med post eller e-post. Om du är medlem och inte fått detta…