Medlemsnytt: Årsmöte söndag 27 augusti

Olof von Dalinsällskapets årsmöte 2023  äger rum söndagen den 27 augusti kl. 15.00 i Ljungby kyrkstuga intill Ljungby kyrka utanför Falkenberg.

Två veckor före mötet bör du som är medlem ha fått en kallelse med program, årsberättelse och medlemsbrev, antingen med brev eller e-post. Skulle du inte ha fått detta så kontakta gärna sällskapet på olof@vondalin.se. Kanske har vi missat en adressändring?