Grattis till nya Bellmanfynd, James Massengale!

Professor James Massengale, musikforskaren som tagit rätt på melodierna till Dalins visor, har aldrig släppt sitt första stora forskningsfält – Carl Michael Bellman. Nu offentliggör han melodier till två epistlar, vars texter har varit kända, men som troligen inte sjungits sen Bellmans egen tid!  De dolde sig i en handskrift på Kalmar läns bibliotek. De har nu spelats in av Matteus Blad. Nyheten fanns i Sveriges Radio och i flera dagstidningar i juli 2023.

Massengales avhandling Systerligt förente. En studie i Bellmans musikalisk-poetiska teknik publicerades i Stockholm 1979.

Intresset för Bellman förde Massengale till Olof von Dalin, och det är helt tack vare hans  forskning som vi nu känner till melodierna till ett stort antal Dalinvisor och vet att Dalin förmodligen varit svenskans mest produktive visdiktare.

CD:n Kom fria sinnen hit!, en samling Dalinvisor med Martin Bagge och Mikael Paulsson m.fl.kom ut på Proprius 1999.

I Dalinsällskapets bokserie skrev Massengale Ämneswennen och Hofskalden. Om sambandet mellan Dalin och Bellman. (2013) Den presenteras här! 

James Massengale är professor emeritus vid det amerikanska universitetet UCLA. På dess hemsida presenteras hans forskning utförligt. Han är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och bl. a. också hedersledamot i Olof von Dalinsällskapet.