Framtidsbanken hjälper sällskapet vårda Prästgårdsön

Prästgårdsön i Vinbergs kyrkby, en fridfull lund vid stranden av Vinån, är ett fint minne av Olof von Dalin och hans familj. Tack vare Falkenbergs Sparbank – Framtidsbanken är parken nu bättre rustad att välkomna nya besökare 2024.

Själva ön kom till genom att Dalins mor Margareta lät gräva en kanal som avgränsning och sedan anlade fiskdammar, en lindallé, odlingar för hushållets behov och ett lusthus. Berättelser hävdar att Olof von Dalin som pojke skulle ha skrivit sina första dikter där.

Olof von Dalinsällskapet har sett det som sin uppgift av vårda den här historiska miljön. I början av 2000-talet röjdes den igenvuxna ön upp till en luftig lund, kanalen förbättrades, stigar lades ut, fiskdammar återskapades och till slut, 2011, stod ett lusthus på plats igen. Ön var redo att ta emot besökare.

Ön är nu en del i Vinbergs kyrkmiljö, ett besöksmål inom Ekomuseum Nedre Ätradalen. Ett picknickbord och bänkar välkomnar besökare när som helst, och vid olika återkommande evenemang – kyrkkaffe, Ekomuseets dag, vandringar i Dalins fotspår – öppnas och visas även lusthuset.

Men området kräver skötsel, som ibland blir både omfattande och dyrbar. I år behövde kanalen muddras, fiskdammarna delvis grävas ut och promenadstigarna förses med nytt grus. Detta har möjliggjorts tack vare generösa bidrag, framför allt från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank.