Dalins släkt är temat för årsmötets föredrag

Olof von Dalinsällskapets årsmöte hålls ju som tidigare meddelats söndagen den 27 augusti kl. 15. Då kommer Sture Svengren att berätta om släkterna Dalin och Böckman.

Medlemmar har fått kallelse till årsmötet med information om programmet, men alla intresserade är hjärtligt välkomna!
I år är årsmötet inte i VInbergs församlinghem, utan i kyrkstugan intill Ljungby kyrka.

Sture Svengren, som bor i Vessigebro, intresserar sig särskilt för historia med kyrklig anknytning. Han har tidigare
bl. a.forskat kring  Bartold Seijerus, präst i Falkenberg i början av 1700-talet, och gav för några år sedan ut en bok om honom tillsammans med Inger Ljunggren med titeln ”Själasörjare, bibliofil och kamrer”