Dalinsällskapet på bokmässan i Göteborg

Första dagen på Bokmässan i Göteborg fanns  Olof von Dalinsällskapet  i De Litterära Sällskapens monter tillsammans med sällskapen för Maria Sandel, Werner Aspenström och Poul Bjerre. Ett utmärkt initiativ från DELS att ge många litterära sällskap möjlighet att vara med – en chans som bör få återkomma!

Eva Bergengren och Elisabeth Andrén vid DELS-montern

På De Litterära Sällskapens scen höll Eva Bergengren och Elisabeth Andrén en dialog om Dalin som folkbildare i upplysningstidens Sverige. Det handlade om hans egen bildning, om Argus, Sagan om hästen och Svea rikes historia och om hans stora talang att uttrycka sig lätt och medryckande. För att, som Dalin, blanda det nyttiga med det nöjsamma, hade Eva och Elisabeth klätt sig i dräkter av 1700-talssnitt, egenhändigt sydda.

Här är Evas video om alla hennes olika roller på årets bokmässa.

På bokbordet låg en 20-årig jubilar – sällskapets första bok, Olof von Dalin – samhällsdebattör, historiker, språkförnyare, som 1997 presenterades i en liten monter strax intill.  Då höll Ingemar Carlsson ett längre seminarium och korta scenanföranden varje mässdag. Sedan dess har sällskapet haft egen mässmonter med Olof von Dalin som tecknare (2003) och Sagan om hästen (Dalins jubileumsår 2008). James Massengales Ämneswennen och Hofskalden – om sambandet mellan Dalin och Bellman fick vi presentera hos CAL-förlaget 2013.