Daniel Möller och Niklas Schiöler ger ut ny poesiantologi

Tillsammans med Niklas Schiöler presenterar Daniel Möller den 3 maj ”Svensk poesi”, en stor antologi som omfattar 1500 år. Självfallet finns Olof von Dalin med, men också många författare som inte är lika välbekanta. Svenska Dagbladets recensent beskriver utgåvan som ”en litterär händelse” och föreslår att den ska sättas i handen på varje skolelev!

Margareta Brogren intervjuade tidigare Möller om hans Dalinforskning. Under menyfliken Lär känna Dalinforskare berättar han om ett originellt forskningsfält – gravskrifter över djur – och om sin syn på den mångsidige och gäckande Dalin.

Tidigare har Ingemar Carlsson, Barbro Ståhle Sjönell och Tilda Maria Forselius intervjuats.

Gå direkt till artikeln