Kunskaps- och kulturcentrum ARGUS invigs i juni

 

Nu har Falkenbergs nya kultur- och kunskapscentrum Argus nått sin fulla höjd. Det är här baksidan – att ta en bild på framsidan just nu är äventyrligt, eftersom ett annat bygge pågår mitt emot. Gult tegel och glas dominerar.Ännu återstår mycket arbete, både i och utanför huset, men invigningen planeras till veckoslutet 6-7 juni . Olof von Dalinsällskapet har bjudits in för att diskutera Dalin-inspirerade inslag i programmet. Fullständigt program kommer att publiceras här så småningom.