Ljust och luftigt på Prästgårdsön i Vinberg

Prästgårdsön, den härliga lunden bland Dalinminnena i Vinberg, har blivit omskött inför säsongen. Det var tio år sedan den först gjordes i ordning och befriades från sly och snår. Mycket har vuxit upp, trots att marken slagits regelbundet, trädkronor har brett ut sig och gamla stammar har fallit ner eller kommit att luta. Nu under vårvintern har arboristföretaget Kalles klätterträd tagit itu med området, Träd har gallrats ut, fler öppna ytor har skapats och utsikten har förbättrats, men högstubbar och liggande stammar har delvis bevarats för att gynna den biologiska mångfalden.
Snart kommer vitsipporna, och lövträden börjar grönska.

Ön är alltid tillgänglig för besökare. Vill man komma in i lusthuset där eller få en guidad promenad kan man kontakta Olof von Dalinsällskapet, e- post olof@vondalin.se.  Läs mer på sidor under rubriken Minnen  i Vinberg! Välkommen!

Bilderna visar dels Kalles klätterträd i verksamhet, dels  Hans, Margareta, Nils-Gustaf  och Elisabeth i  styrelsen som ägnade den första varma vårlördagen åt lite trivsamt parkarbete.