Nytt på sidan: Dalindikter och information på engelska

Hemsidan har fått en ny rubrik i menyn – In English. Där presenteras nu för första gången någonsin ett litet urval Dalindikter på engelska. Översättaren Alan Crozier, med rik erfarenhet av att återge svenska akademiska texter och kulturhistoriska skrifter på engelska, har tagit sig an tre av Dalins dikter. De publiceras tillsammans med Dalins svenska text.

En lundastudent, María Esther Vilar Álvarez, med flerspråkig bakgrund och mångsidiga intressen – fysik och litteraturvetenskap – har analyserat två av de översatta dikterna och dessutom skrivit en kort presentation av Olof von Dalin och hans verk.