Nu kommer första bandet med Dalins poesi

Från Svenska Vitterhetssamfundets hemsida den 22 november citerar vi:

”Förra veckan skickades första volymen (av totalt åtta) av Dalins Poesi på tryckning. Det är textdelen till första poesivolymen, som beräknas vara färdigtryckt strax före jul.”