Daniel Möller ny i Dalinsällskapets styrelse

Litteraturvetaren docent Daniel Möller, Lund, är nu ledamot av Olof von Dalinsällskapets styrelse. Han är specialist på tidigmodern litteratur och har ägnat särskilt intresse åt Dalins tillfällespoesi, bland annat i boken Rolldiktningens poetik, som kom ut i somras.