Daniel Möller skriver i Svenska Dagbladet och ger ut ny Dalinbok

Dalinforskaren Daniel Möller är dubbelt aktuell nu i maj 2019. Tisdagen den 14 maj hade han en stor artikel på Under strecket-plats i Svenska Dagbladet,  Tråkmånsen som är en av våra stora humorister . Där ger Möller intressanta nycklar till Olof von Dalins humor och hans uppfinningsrika sätt att spela med olika litterära tekniker. Läs artikeln!

Rolldiktningens poetik – Olof von Dalins experimentella tillfällespoesi , hans senaste bok, har nyss gått i tryck och kommer ut under sommaren. Den ges ut på Makadam förlag och mer information om boken följer så snart den finns tillgänglig. Så här kommer den att se ut – prydd med en teckning av Dalin själv.