Daniel Möllers nya Dalinbok ute i bokhandeln. Läs också hans understreckare i Sv D!

Dalinforskaren Daniel Möller är dubbelt aktuell våren-sommaren 2019. Tisdagen den 14 maj hade han en stor artikel på Under strecket-plats i Svenska Dagbladet,  Tråkmånsen som är en av våra stora humorister. Där ger Möller intressanta nycklar till Olof von Dalins humor och hans uppfinningsrika sätt att spela med olika litterära tekniker. Läs artikeln!

Och nu i juni har han senaste bok, Rolldiktningens poetik – Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning  kommit ut på Makadam förlag.  Från Lunds Universitets  forskningsportal citerar vi  bokens  abstract:

 Olof von Dalin (1708–1763) är en skepnadsskiftande person och diktare. I sina texter anlägger han gärna masker, talar genom främmande, uppdiktade munnar. Dalin är inte bara en författare, utan många. Han anteciperade Bellman, som i likhet med sin förebild Dalin gav liv åt olika karaktärer och talade och sjöng med olika poetiska tonfall. Dalin är både pekoralpastischens upphovsman i Sverige och den förste i svensk litteratur att systematiskt ägna sig åt rolldiktning. I denna studie lyfts tidigare okända, nyskapande och experimentella sidor i det gigantiska författarskapet fram för första gången. Boken bygger på många års grundforskning i arkiv och ger en ny tolkning av vår jämte Bellman främste 1700-talsförfattare.

Så här ser den ut – prydd med en teckning gjord av Dalin själv.