Lusthusets utställning om Dalin snart på plats

Målningen och dekorationen av interiören i det Dalinska lusthuset gjordes klar förra sommaren. Konservatorn Lars Ivar Nilsson från Laholm och hans assistent Marie Carlsson har målat i milda, grå toner med dekorslingor i olika nyanser av blått.

Nu kommer utställningen om Dalins liv och verk snart på plats. Sex väggfält får var sin informationstavla som i ord och bild berättar om viktiga händelser i Dalins karriär och författarskap.  Text och bild har redigerats och fått grafisk form av redaktör Eva Bergengren. Till Dalinvandringen i juli bör allt vara på plats.

Konservator Lars Ivar Nilsson med assistenten Marie samt Nils-Gustaf Nilsson från Dalinsällskapet.

Konservator Lars Ivar Nilsson med assistenten Marie samt Nils-Gustaf Nilsson från Dalinsällskapet.