Falkenbergs Sparbank och kulturfonder ger anslag till utveckling av Dalinminnena i Vinberg

Nu kommer minnena i Vinberg av Olof von Dalin och hans familj att utvecklas! Detta sker tack vare generösa anslag från Falkenbergs Sparbank – Framtidsbanken och två  kulturfonder, Stiftelsen C. A. Bergströms fond och Brita och Sven Rahmns stiftelse. Olof von Dalinsällskapet förvaltar Prästgårdsön, en lummig lund med spår av familjen Dalins trädgårdsanläggningar. Platsen ska göras mer attraktiv som litterärt besöksmål, till glädje för både ortsbor och turister. En skicklig konservator ska måla och dekorera interiören i det lusthus i 1700-talsstil som Dalinsällskapet invigde 2011. Dalins liv och verk kommer att gestaltas genom en utställning. 

Olof von Dalinsällskapet tackar varmt sina bidragsgivare! Falkenbergs Sparbank – Framtidsbanken delar varje år ut stora anslag till idrott, kultur och andra nyttiga och trevliga ändamål i Falkenberg och Getinge.
Stiftelsen C. A. Bergströms fond och Brita och Sven Rahmns stiftelse stöttar ideellt och kulturellt arbete i Halland.

Läs mer om Dalinminnen i Vinberg!