Dalinvisor på Bokmässan i Göteborg togs emot av stor publik

En stor samling lyssnare hade samlats framför De Litterära Sällskapens scen på bokmässan i Göteborg när James Massengale, och Martin Baqge på lördagen presenterade en hel rad nyutforskade visor av Olof von Dalin.

Anledningen var att Svenska Vitterhetssamfundet just i år börjat publicera den textkritiska utgåvan av Dalins poesi. Ett textband kom redan i vintras, och nu finns också den digra kommentaren med uppgifter om ursprung, textvarianter och melodier, med noter och allt. Ytterligare sex band planeras.

”Olof von Dalin är Sveriges mest produktive visdiktare” framhöll professor Massengale,  som genom sin forskning har lyckats sammanföra Dalins texter med de melodier som de har sjungits på. Massengale är professor i nordisk litteratur vid University of California och en framstående expert på Bellman.

Martin Bagge,trubadur och musikforskare, har tolkat Dalins visor sedan slutet på 90-talet då han spelade in CD:n Kom fria sinnen hit!

.