Mats Malm ny ledamot av Svenska Akademien

Professor Mats Malm, Göteborg, har blivit invald i Svenska Akademien. Han är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet med en lång meritlista som forskare, framför allt inom äldre svensk litteratur. Men han har också varit mycket drivande när det gäller digitalisering av litteratur.

Från Olof von Dalinsällskapet känner vi honom som chef för Litteraturbanken, där man fritt kan ta del av många av Dalins skrifter, och styrelseledamot i Vitterhetssamfundet, som ju är i full färd med att ge ut Dalins poesi.

Vi gratulerar och önskar lycka till med de nya uppgifterna!