Prästgårdens trädgård som minne och inspiration – läs prologen till Martin Giertz föredrag!

Martin Giertz är byggnadshistoriker och humanistisk forskare med ett särskilt intresse för svenska prästgårdar. Hans uppskattade och vackra bok om dem, illustrerad med hans egna foton, har kommit ut i sin tredje, aktualiserade upplaga.

På Olof von Dalinsällskapets årsmöte den 27 augusti i Vinberg talade han över temat ”Prästgårdens trädgård som minne och inspiration”.  Välj här att läsa prologen till hans föredrag, illustrerad med foton från prästgårdsmiljöer!   prolog-till-foredrag-vinberg-27-8-2016-av-martin-giertz

Martin Giertz och omslaget till Svenska prästgårdar:kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård.

svenska-prastgardar-kulturarv---tradgardar---byggnadsvard

Martin Giertz