Ekomuséets dagar: 85 besökte Dalinska lusthuset i Vinberg

Under Ekomuseets dagar i Nedre Ätradalen besökte 85 personer Olof von Dalins barndomsmiljö och såg den nya utställningen i lusthuset.  Önskas gruppvisning av Dalinminnena i Vinberg så kontakta Olof von Dalinsällskapet, olof@vondalin.se.