Videovandring i Dalins fotspår – följ med!

lkomna på en guidad promenad i den vackra kyrkomiljön kring Vinbergs kyrka, filmad den 6 juli 2016 av Eva Bergengren.

Här föddes Olof von Dalin och här tillbringade han sin barndom. Vandringen är ett årligt samarrangemang med Vinberg-Ljungby församling i Svenska Kyrkan. Docent Ingemar Carlsson , länsantikvarie Hans Bergfast och biologen Nils-Gustaf Nilsson informerade om kultur och natur.

På Prästgårdsön, i det lusthus som Olof von Dalinsällskapet har låtit bygga, finns en helt ny utställning med sex stora tavlor som beskriver Dalins liv och verk. Den är formgiven av redaktör Eva Bergengren och visades  för första gången.

Missade du vandringen? Vill du se utställningen? Under höst och vår är grupper och sällskap välkomna att boka en guidad visning. Kontakta olof@vondalin.se!

 

Olof von Dalinsällskapet har fått bidrag från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank, C. A. Bergströms fond och Brita och Sven Rahmns stiftelse för att utveckla Dalinminnena i Vinberg.