Årsmötet 20 augusti: Utökad styrelse

Olof von Dalinsällskapets årsmöte 20 augusti

Anders Brogrens  föredrag ”Olof von Dalin som själasörjare” förklarade olika religiösa strömningar i 1700-talets Sverige och lyfte fram – även i sång! – texter av Dalin som uttrycker omsorger om de närmaste och ger råd att lita på Guds försyn.

Styrelsen utökades till 7 ledamöter:
Hans Bergfast, ordförande och sekreterare.
Ingemar Carlsson, vice ordförande
Helene Isaksson, skattmästare
Nils-Gustaf Nilsson
Daniel Möller
Susanna Tegberg
Berit Johnsson

Verksamhetsberättelsen finns att läsa under menyn Sällskapet, och den visar att aktiviteter har kommit igång igen efter pandemins strängaste perioder. Bokmässor ordnas igen, intresserade möter upp till sällskapets vår- och sommaraktiviteter i Vinberg som kyrkkaffe och Dalinvandring. Nu i augusti ordnades också Ekomuseets dag, då sällskapet visade lusthuset på Prästgårdsön.