Nytt på sidan: Dalin på tyska

Två Dalindikter på tyska

För en tid sedan byggdes hemsidan på med en introduktionstext och några Dalindikter, nyöversatta till engelska.

Ett par år efter det att CD:n Kom fria sinnen hit! kom ut 1999 gjorde den tyske översättaren, sångaren förläggaren och kännaren av svensk visdiktning Klaus-Rüdiger Utschick en översättning av texthäftet till CD:n. Ett häfte, möjligen ett korrektur, av detta, har legat i Olof von Dalinsällskapets handlingar. Jag har gjort upprepade försök att kontakta översättaren och hans förlag, Anakreon-Verlag i München, för att be om lov att visa ett par av hans fina översättningar på vår hemsida, men inte fått kontakt. Nu gör jag det ändå, för det vore synd att inte visa hur väl Dalins verskonst låter sig tolkas, inte bara till engelska utan även till tyska. Den korta introduktionstexten är ett eget hopplock, kompletterad med ett par länkar.

Elisabeth Andrén