Minisymposium om Dalin hos Sällskapet Gustaf III

Sällskapet Gustaf III höll  ett minisymposium om Olof von Dalin i samband med sitt årsmöte i Stockholm. Titeln var Olof von Dalin som lärofader och visdiktare.

Det var ett rikt program med musik och föredrag. Bland de medverkande märktes docent Marianne Molander Beyer, professor James Massengale, docent Daniel Möller och viskännaren och artisten Martin Bagge, framstående experter på Dalin, hans visor och hans insatser som Gustav III:s lärare.

Läs mer om Sällskapet Gustaf III!