Minisymposium om Dalin hos Sällskapet Gustaf III 31 mars

Sällskapet Gustaf III bjuder in till ett minisymposium om Olof von Dalin i samband med sitt årsmöte den 31 mars på Kristinehovs malmgård i Stockholm. Titeln är Olof von Dalin som lärofader och visdiktare.

Det blir ett rikt program med musik och föredrag. Bland de medverkande finns docent Marianne Molander Beyer, professor James Massengale, docent Daniel Möller och viskännaren och artisten Martin Bagge.

Medlemmar i Olof von Dalinsällskapet får förmånen att delta till halva entrépriset, 50 kr. Kontakta olof@vondalin.se och få en rabattkod!  Läs allt om symposiet nedan:

Inbjudan Sällskapet Gustaf IIIs årsmöte 2019

Här är en länk till Sällskapet Gustaf IIIs hemsida