Omväxlande och rolig bokmässa i Kungsbacka

 

 

För första gången hölls den halländska bokmässan på biblioteket Fyren i Kungsbacka, en inbjudande. rund byggnad med en stor ljusgård mitt i. Över fyrtio utställare – författare och litterära sällskap – visade sina nyheter, och från scenen gavs korta presentationer av olika slag. Liksom förra året var det Petter Heldt från Teater Halland som presenterade och intervjuade.  Från Olof von Dalinsällskapet deltog Hans Bergfast och Elisabeth Andrén. Elisabeth fick tillfälle att göra lite reklam för Vitterhetssamfundets utgåva av Dalins poesi, ny för i år. 

Årets halländska bokmässa var den femte i ordningen i Region Hallands regi. Om ett par år, när Falkenbergs kunskaps- och kulturcentrum Argus är färdigt, hoppas Olof vonDalinsällskapet att bokmässan förläggs dit!