Omväxlande och rolig bokmässa i Kungsbacka

 

Den 24 november 2018 hölls Halländsk bokmässa för första gången i Kungsbacka, i det vackra, runda kulturhuset och biblioteket Fyren.

Över fyrtio utställare – författare och litterära sällskap – visade sina nyheter, och från scenen gavs korta presentationer av olika slag. Liksom förra året var det Petter Heldt från Teater Halland som presenterade och intervjuade.  Från Olof von Dalinsällskapet deltog Hans Bergfast och Elisabeth Andrén. Elisabeth fick tillfälle att göra lite reklam för Vitterhetssamfundets utgåva av Dalins poesi, ny för i år. 

Årets halländska bokmässa var den femte i ordningen i Region Hallands regi. Om ett par år, när Falkenbergs kunskaps- och kulturcentrum Argus är färdigt, hoppas Olof von Dalinsällskapet att bokmässan förläggs dit.