Mer Dalin i Litteraturbanken.se

 

 

 

 


Litteraturbanken.se
,  denna digitala guldgruva, erbjuder mycket av Olof von Dalins författarskap i olika former, och mer kommer!  Här finns sedan länge hela Then Swänska Argus, både en 1700-talsupplaga i faksimil och Hesselgren – Lamms vetenskapliga utgåva från 1910-talet.

Ur Vitterhetssamfundets senare utgåva av Dalins samlade verk finns Brev, skrivelser m.m. och nu också första bandet med Poesi, båda med sina rikliga kommentarer.  Dessutom har man lagt ut Sagan om hästen, hela hans Svea Rikes Historia,  komedin Den Afwundsiuke samt några kortare skrifter. Dalins översättning av Montesquieu kan man också ta del av.

Litteraturbanken har också ljudfiler. Bland dem hittar man  en handfull fina Dalintolkningar av  Martin Bagge. Njut!