Studerande lär om Dalin

I Falkenberg har namnet på kulturhuset, ARGUS, skapat en del nyfikenhet kring Dalin. En studerandegrupp från Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro har i höst besökt Dalinminnena i VInberg med Nils-Gustaf Nilsson som ciceron. Gymnasieelever fick  en genomgång i ord och bild tillsammans med Elisabeth Andrén och prövade också själva att läsa ett avsnitt ur ”Then Swänska Argus”.